Локален Aкционен План за Млади 2020 -2022

Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ реализирајќи го проектот “Младите носители на промените“ го креираше усогласен со Стратегијата за млади, Локалниот Акционен План за млади за Општина Чашка. Локалнниот акционен план за млади на Општина Чашка е за период 2020 до 2022 година и истата опфаќа: младинско информирање, младинско учество, локална младинска работа – вработување и образование (формално и неформаплно), квалитет на ...

Повеќе »

Креативено-едукативен камп за едукација на младите за нивното вклучување во донесување на одлуки и донесување на ЛАП

Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ Велес во перидот од 21 до 23.8.2020 год. во извидничкиот центар “Голозинци“ во истоименото место во Општина Чашка, го реализираше вториот креативни камп за едукација на младите за нивно вклучување во донесување на одлуки едукативен камп во рамките на проектот “Младите носители на промените “. На овој камп педесете учесници млади од Општините Велес и Општина ...

Повеќе »

Учество на Младинската онлајн академија

Шест членовите на извидничкиот одред “Димиотар Влахов“- Велес во периодот 17-20 август 2020, земаа учествуваат на Младинска академија, која ќе се реализираше онлајн. Темата на оваа акдемија беше “Слобода на изразување“, а преку понудените 4 модули од кои можеа да избираат, учеснците можељ да се запознаат со вештини за аргументација, онлајн безбедност, креирање на аудио-содржини и пишување на ученички трудови. ...

Повеќе »

Осум велешки извидници волонтери во ИЦО “Охрид“

Врз основа на потребите на Сојуз на извидници на Македонија, за волонтери во Извиднички Центар “Охрид“ во Охрид, осум членови на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес во периодот од 22.7 до 10.8.2020 год. за потребите на Извидничкиот Центар ќе работат како волонтери на следните позиции: Волонтери за логистика, Волонтери за програмски дел, Волонтери за одржување и хигиена.

Повеќе »

Десет водичи (упатства) за организирање на младински активности

Во рамките на активностите од проектот “Младите носители на промените“ реализиран од страна на извиднички одред “Димитар Влахов“ – Велес, од работата на тимовите кои функционираа на трите едукативни кампови произлегоа и пакетот на упатства за реализирање на младински активности (хендаути). Десетте упатства беа креирани од потребата на младите и изработени се на следните теми: • Сите за еден, еден ...

Повеќе »