Раководство

Старешинство на извиднички одред Димитар Влахов – Велес

м-р Ангелче Гушев
Функција: Старешина на одред
роден: 24.9.1972
Професија: Професор по Спорт и спортски активности
Email: angelgusev@yahoo.com
Контакт: +389 (0) 70 265-250
Пристапил во извидничкото движење: 1982 год.
Благој Ѓорчевски
Функција: Економ на одред
роден: 13.3.1992
Професија: Прехрамбен техничар
Email: bgorcevski@yahoo.com
Контакт: + 389 (0) 78 226-769
Пристапил во извидничкото движење: 2003
This image has an empty alt attribute; its file name is b-2.jpg
Бојан Миклош
Функција: Обука на кадри
роден:
Професија: Потпоручник во АРМ
Email: bmiklosh@yahoo.com
Контакт: +389 (0)78 295-546
Пристапил во извидничкото движење: 2008 год.
 
 This image has an empty alt attribute; its file name is blagojce.jpg
Благој Ѓорѓиев
Функција: Началник на одред
роден: 16.11.2000
Професија: Студент на ФИНКИ
Email: blagojcegorgiev1@gmail.com
Контакт: + 389 (0) 72 306-490
Пристапил во извидничкото движење:2014
Златко Ристов
Функција: Секретар на одред
роден: 23.8.1987
Професија: Електро-техничар
Email: zlatkoristov@yahoo.com
Контакт: +389 (0) 71 213-935
Пристапил во извидничкото движење: 2001 год.
   Ненад Андреевски
Функција: Раководител на ИЦ Голозинци
роден: 31.1.1981
Професија: Металуршки техничар
Email:nenad.andreevski@hotmail.com
Контакт: +389 (0) 71 716-705
Пристапил во извидничкото движење: 1994 год.
This image has an empty alt attribute; its file name is vlatko.jpg
Влатко Влахчев
Функција: Водач на патрола
Роден: 17.07.1985
Професија:  Дипломиран инжинер по дрвна индустрија
Email: vvlahcev@yahoo.com
Контакт: +389 (0) 70 773-151
Пристапил во извидничкото движење:2000