Раководство

Старешинство на извиднички одред Димитар Влахов – Велес

 

Ангелче Гушев
Функција: Старешина на одред
роден: 24.9.1972
Професија: Професор по Спорт и спортски активности
Email: angelgusev@yahoo.com
Контакт: +389 (0) 70 265-250
Пристапил во извидничкото движење: 1982 год.
Благој Ѓорчевски
Функција: Началник на одред
роден: 13.3.1992
Професија: Прехрамбен техничар
Email: bgorcevski@yahoo.com
Контакт: + 389 (0) 78 226-769
Пристапил во извидничкото движење: 2003
Димитар Јорданов
Функција: Секретар на одред
родена: 15.5.1986
Професија: Машински техничар
Email:dimac_jordanov@yahoo.com
Контакт: +389 (0) 71 988-708
Пристапил во извидничкото движење: 2003 год.

Тоше Василевски
Функција: Уредник на Извиднички Репортер
роден: 14.5.1992
Професија: Електро-техничар
Email: tvasilevski@yahoo.com
Контакт: + 389 (0) 75 390-665
Пристапил во извидничкото движење:2003

Златко Ристов
Функција: Обука на кадри
роден: 23.8.1987
Професија: Електро-техничар
Email: zlatkoristov@yahoo.com
Контакт: +389 (0) 71 213-935
Пристапил во извидничкото движење: 2001 год.
   Ненад Андреевски
Функција: Раководител на ИЦ Голозинци
роден: 31.1.1981
Професија: Металуршки техничар
Email:nenad.andreevski@hotmail.com
Контакт: +389 (0) 71 716-705
Пристапил во извидничкото движење: 1994 год.
Никола Аксентиев
Функција: Водач на патрола
Роден: 26.12.1992
Професија: Гимназија Кочо Рацин
Email: nikola_aks@hotmail.com
Контакт: +389 (0) 70 942-522
Пристапил во извидничкото движење:2007