Креативено-едукативен камп за едукација на младите за нивното вклучување во донесување на одлуки и донесување на ЛАП

Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ Велес во перидот од 21 до 23.8.2020 год. во извидничкиот центар “Голозинци“ во истоименото место во Општина Чашка, го реализираше вториот креативни камп за едукација на младите за нивно вклучување во донесување на одлуки едукативен камп во рамките на проектот “Младите носители на промените “. На овој камп педесете учесници млади од Општините Велес и Општина ...

Повеќе »

Учество на Младинската онлајн академија

Шест членовите на извидничкиот одред “Димиотар Влахов“- Велес во периодот 17-20 август 2020, земаа учествуваат на Младинска академија, која ќе се реализираше онлајн. Темата на оваа акдемија беше “Слобода на изразување“, а преку понудените 4 модули од кои можеа да избираат, учеснците можељ да се запознаат со вештини за аргументација, онлајн безбедност, креирање на аудио-содржини и пишување на ученички трудови. ...

Повеќе »

Осум велешки извидници волонтери во ИЦО “Охрид“

Врз основа на потребите на Сојуз на извидници на Македонија, за волонтери во Извиднички Центар “Охрид“ во Охрид, осум членови на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес во периодот од 22.7 до 10.8.2020 год. за потребите на Извидничкиот Центар ќе работат како волонтери на следните позиции: Волонтери за логистика, Волонтери за програмски дел, Волонтери за одржување и хигиена.

Повеќе »

Десет водичи (упатства) за организирање на младински активности

Во рамките на активностите од проектот “Младите носители на промените“ реализиран од страна на извиднички одред “Димитар Влахов“ – Велес, од работата на тимовите кои функционираа на трите едукативни кампови произлегоа и пакетот на упатства за реализирање на младински активности (хендаути). Десетте упатства беа креирани од потребата на младите и изработени се на следните теми: • Сите за еден, еден ...

Повеќе »

Проверка на патеката за Вардарската регата “Гемиџии“ 2020

Членовите на извиднички одред “Димитар Влахов“ -Велес, Ненад Андреевски, Благој Ѓорчевски, Тоше Василевски и Лазе Андовски коивоедно се и долгогодишни членови на Вардарската регата “Гемиџии“ во периодот од 28 и 29.6.2020 год., (недела-понеделник) ќе извршат проверка на течението на реката Вардар на потегот Велес – Демир капија. Оваа проверка се базаира на подготовката на патеката на Вардарската регата која што ...

Повеќе »