Завршен настан со Граѓански Ресурсен Центар за Акциски грантови за застапување на локално ниво

Во организација на Граѓанскиот Ресурсен Центар од Гостивар на 28.9.2020 год. (понеделник) се организираше завршен настан на грантистите од повикот за Акциски грантови за застапување на локално ниво. Настанот се организираше онлајн на платформата ЗООМ со следната агенда. • Главни постигања од спроведените грантови и научени лекции Презентација на секој од грантистите (времетрање 5-10 мин. за секоја презентација) • Насоки ...

Повеќе »

68 години – извиднички одред “Димитар Влахов“

Во далечната 1948 година со Законот за предвојничка обука во рамките на Гимназијата “Кочо Рацин” во Велес започнуваат да се формираат првите одделенија кои што работат активности слични на нашите, извидничките. Тие одделенија се до 1952 година работат како неформални групи за да на денешен ден 8 септември во учебната 1952 / 1953 година од тие одделенија се формира извидничкиот ...

Повеќе »

Мудро трошете ја енергија

Целта на   проект “Мудро трошете ја енергијата“  има за цел  подигнање на јавната свест кај младте  за заштита на животната средина односно едукација на младата популација и граѓаните на Општина Велес и Општина Чашка за штедење и правилно користење на енергијата. Проектните активности кои се реализираа со младите  имаат насока на еколошка  енергетска едукација на младите на возраст од 10 ...

Повеќе »

Формирање на извидничка дружина во Општина Чашка

Во рамките на проектните активности “Младите носители на промените“ на последниот едукативен камп кои се одржа во периодот од 21 до 23.8.2020 во извидничкиот центар “Голозинци“ во истоименото село во Општина Чашка се формираше и извидичката дружина и тоа од млади жители на општината. На самиот настан се одржа и прес конференција. Како завршна активност која е предвидена со проектот ...

Повеќе »

Локален Aкционен План за Млади 2020 -2022

Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ реализирајќи го проектот “Младите носители на промените“ го креираше усогласен со Стратегијата за млади, Локалниот Акционен План за млади за Општина Чашка. Локалнниот акционен план за млади на Општина Чашка е за период 2020 до 2022 година и истата опфаќа: младинско информирање, младинско учество, локална младинска работа – вработување и образование (формално и неформаплно), квалитет на ...

Повеќе »