Активности

Давање на Завед Во месец ноември, Старешинството и Советот на водачи за своето ново членство организира давање на завет кои што се организира во извидничкиот центар “Голозинци” во Голозинци. Тука новото членство после тримесечниот подготвителен период и официјално се прима во редовите на извидничкиот одред “Димитар Влахов”         Средби на извидници Започнувајќи од 1974 година нашиот одред ги ...

Повеќе »

ИЦ Голозинци

Извиднички центар “Голозинци” Во април 1997 година извидничкиот одред “Димитар Влахов”  за остварување на сопствените програмски активности го формираше извидничкиот центар “Голозинци” во истоименото село, кои што се наоѓа во централна Македонија или 20 километри југозападно од Велес во општината Чашка. Истиот комуникациски е поврзан со автобуски и железнички превоз. Извидничкиот центар располага со цврст објект со 50 легла, кујна, ...

Повеќе »

Издаваштво

  Прирачник со кратки и практични совети “ВОДАЧ НА ПАТРОЛА” … патролата е група од 6 до 8 извидници, изедначени по старост и пол. Водачот ја води групата, ја организира работата и за својата работа е одговорен сам на себе, на членовите на патролата, своите родители и на водство на својот одред. Вака некако треба да бидат поставени основните правила ...

Повеќе »

Раководство

Старешинство на извиднички одред Димитар Влахов – Велес м-р Ангелче Гушев Функција: Старешина на одред роден: 24.9.1972 Професија: Професор по Спорт и спортски активности Email: angelgusev@yahoo.com Контакт: +389 (0) 70 265-250 Пристапил во извидничкото движење: 1982 год. Благој Ѓорчевски Функција: Економ на одред роден: 13.3.1992 Професија: Прехрамбен техничар Email: bgorcevski@yahoo.com Контакт: + 389 (0) 78 226-769 Пристапил во извидничкото движење: ...

Повеќе »

Историја

na_logoruvanje.jpg

Биографија на ИО "Димитар Влахов" Велес                                                        Во далечната 1948 година со законот за предвојничка обука во склоп на Гимназијата "Кочо Рацин" во Велес започнуваат да се формираат првите одделенија кои што работат активности слични ...

Повеќе »