Издаваштво

 
Едукативна брошура
СТОП ЗА ПУШЕЊЕТО

Оваа едукативна брошура е составена како резултат на проектното работење на ИО “Димитар Влахов” во рамките на проектот “На чистата страна на животот” финансиран од страна на Институтот за трајни заедници, преку кои што треба да се добие Акциониот плн за борба против алкохолот дрогата и пушењето за општината Велес.
Брошурата ги обработува практичните совети и искуства кои што се насочени кон борба против пушењето. Таа ги содржи следните поглавја:
– Табако
– Тутунот – отров
– Пушењето може да биде наследен фактор
– Цигарата убива
– Пушењето го нарушува здравјето
– Престането со пушењето
– Зошто сиромашните пушат повеќе
– Мислење на психолозите
– Димот на пушачите – инфаркт за непушачите, или пасивното пушење може да биде поопасно од активното
– Повеќе не пушам

Брошурата ја подготви: проф. Ангелче Гушев – Гуше

 
Компјутерска обработка:Редакцијата на извидничката ревија “Извиднички Репортер”
 
Корица: Совет на водачи на ИО “Димитар Влахов”, Велес
 
 
Едукативна брошура
СТОП ЗА ДРОГАТА

    Оваа едукативна брошура е составена како резултат на проектното работење на ИО “Димитар Влахов” во рамките на проектот “На чистата страна на животот” финансиран од страна на Институтот за трајни заедници, преку кои што треба да се добие Акциониот плн за борба против алкохолот дрогата и пушењето за општината Велес.
    Брошурата ги обработува практичните совети и искуства кои што се насочени кон борба против дрогата. Таа ги содржи следните поглавја:
    – Што е дрогата
    – Надворешен изглед
    – Сленгот на наркоманот
    – Стил на облекување
    – Музиката и дрогата
    – Телесниот изглед на некои типови на наркомани
    – Општи пристапи во лекувањето на наркоманот
    – Општи карактеристики на современата војна во современиот свет
    – Лепиломанија
    – Промени кај човекот како оружје
    – Опиоманија
    – Канабиноманија
    – Коканоманија, крекоманија
    – Наркомани кои употребуваат халуциногени дроги
    – Барбитуроманија
    – Меѓусебна поврзаност од злоупотребата на дрогата и појавата на ширењето на сидата

    Брошурата ја подготви: проф. Ангелче Гушев – Гуше
   

    Компјутерска обработка:Редакцијата на извидничката ревија “Извиднички Репортер”
 
    Корица: Совет на водачи на ИО “Димитар Влахов”, Велес
 
 
Брошура: РАЗЛИЧНИ НО СЕПАК ИСТИ

Во овој пакет се содржани упатства за планирање и организирање на младински активности за меѓуетничка соработка, а работилниците се однесуваат на:

– Светла иднина
– Барање на слииности и откривање на различности
– И јас, исто така
– Почуствувај ја дискриминацијата
– Први впечатоци
– Европска железница – “ A la carte”
– Погоди кој доаѓа на вечера
– Етикети
– Натпревар за евро смешки
– Соништа

 
 
Брошурата ја подготви: проф. Ангелче Гушев – Гуше    
 
Соработници:  Александар Гочевски, Борис Таневски, Златко Ристов, Горан Андоновски и Димитар Јорданов 
 
Компјутерска обработка:Редакцијата на извидничката ревија “Извиднички Репортер”
 
Корица: Совет на водачи на ИО “Димитар Влахов”, Велес

 

 

    
  
   Следна >>>                                                                                                          <<< Претходна