Завет Голозинци 2007

  За извидницитеод извидничките одреди “Димитар Влахов“ од Велес и “Еригон“ од Прилеп се организираше давање на завет за новодојдените извидници по поминатиот три месечен подготвителен период. Заветот беше организиран во извидничкиот центар Голозинци 

Повеќе »

Проекти

  ЕВРОПСКА СКАУТСКА ФОНДАЦИЈА  – WOSM/ESF   Проект: “ТРЕНИНГ ЗА ВОДАЧИ НА ПАТРОЛИ“     Добивање на стручно обучени извидници кои што на најквалитетен и најадекватен начин ќе вршат воспитување и образование на младите луѓе на возраст од 14 до 20 години, а со генерална цел формирање на воспитно образовна структура врз принципите и методот на скаутското движење.   Проект: ...

Повеќе »

Издаваштво

   Монографија Извидништвото во Велес 1953 – 2003 Една француска изрека вели: Без документи нема иторија, а извидничкиот одред Димитар Влахов со петте децении постоење сосема е дел од  историјата, па и ова дело е историја на извидничкиот одред  Димитар Влахов од Велес. Поаѓајќи од тоа дека поголем дел од податоците во книгата се собрани по пат на усмени искази ...

Повеќе »

Меѓународна соработка

Извидничкиот одред  Димитар Влахов од Велес потпиша Меморандум на соработка со извидничката единица Кафеав мечок од Софија, Бугарија. Меморандумот  за соработка  е потпишан во рамките на проектот Извидници – уметници – пријатели. Покрај извидниците од Велес, Македонија ке бидат вклучени извидници од Русија, Словенија, Словачка, Чешка, Романија и извидниците домакини, од Бугарија. Главнта активност ке се одвива во периодот од ...

Повеќе »