Обука за користење на GPS – уред Garmin Dakota 20

На 23.01.2014 (четврток) во  просториите на домот на хуманитарните  здруженија “Даре Џамбаз“ се одржа состнаок со преставниците на планинарските  здруженија и сите останати НВОи   кои имаат предложено патеки, а   кои се дел од проектот за уредување,  бележање, маркирање,  поставување на  инфо табли, мапи и патокази и  мапирање  на предвидените  рекреативни, пешачки  и планинарски патеки во Р. Македонија.  На состанок се дискутираше за реализацијата  на патеките и активностите кои следат.  Потоа следеше презентација и едукација  на ГПС уредите кои ќе се користат  за дефинирање на патеките.

На оваа  средба планинарските здруженија задолжија   ГПС- уреди  кои Агенцијата ги  има веќе набавено, а воедно се добија  и насоки и инструкции за користење и  обезбедување на потребните информации  и податоци за патеките кои ќе  се изведуваат на терен.   Преставници од извидникиот  одред ,, Димитар Влахов’’- Велес  беа на оваа средба беа Јане Јанков  и Златко Ристов.  Извидниците од Велес  веќе започнаа со практична работа на  терен и едукација за користењето на  ГПС-уредот Garmin Dakota – 20 кои ќе се користи при  креирањето на планинарските патеки кои  ги доби извиднички одред  “Димитар Влахов“-Велес на конкурсот  за јавни  набавки распишан од страна  на АППТ на РМ.

                                                            

 

Јане Јанков

Напишете коментар

Вашата е-маил адреса нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.