Uncategorised

Формирање на извидничка дружина во Општина Чашка

Во рамките на проектните активности “Младите носители на промените“ на последниот едукативен камп кои се одржа во периодот од 21 до 23.8.2020 во извидничкиот центар “Голозинци“ во истоименото село во Општина Чашка се формираше и извидичката дружина и тоа од млади жители на општината. На самиот настан се одржа и прес конференција. Како завршна активност која е предвидена со проектот ...

Повеќе »

Проекти

  ЕВРОПСКА СКАУТСКА ФОНДАЦИЈА  – WOSM/ESF   Проект: “ТРЕНИНГ ЗА ВОДАЧИ НА ПАТРОЛИ“     Добивање на стручно обучени извидници кои што на најквалитетен и најадекватен начин ќе вршат воспитување и образование на младите луѓе на возраст од 14 до 20 години, а со генерална цел формирање на воспитно образовна структура врз принципите и методот на скаутското движење.   Проект: ...

Повеќе »

Издаваштво

   Монографија Извидништвото во Велес 1953 – 2003 Една француска изрека вели: Без документи нема иторија, а извидничкиот одред Димитар Влахов со петте децении постоење сосема е дел од  историјата, па и ова дело е историја на извидничкиот одред  Димитар Влахов од Велес. Поаѓајќи од тоа дека поголем дел од податоците во книгата се собрани по пат на усмени искази ...

Повеќе »

Активности

Илегалец Во месец мај и октомври советот на водачи на нашиот одред го организира извидничкото натпреварување познатот под името Илегалец. На ова извидничко натпреварување сите патроли поделени по категории се натпреваруваат во следните дисциплини: ориентација по план на град, сигнализација (семафор и морзе), прва помош, јазли, цртање на графички слики, пренесување на писмена, усмена и шифрирана порака. Сите патроли се ...

Повеќе »