Активности

Илегалец

Во месец мај и октомври советот на водачи на нашиот одред го организира извидничкото натпреварување познатот под името Илегалец. На ова извидничко натпреварување сите патроли поделени по категории се натпреваруваат во следните дисциплини: ориентација по план на град, сигнализација (семафор и морзе), прва помош, јазли, цртање на графички слики, пренесување на писмена, усмена и шифрирана порака. Сите патроли се натпреваруваат на терените на градот Велес.

  Излети и бивакувања
Во текот на целата учебна година патролите и дружините на нашиот одред организираат голем број на излети и бивакувања кои што се организираат на терените на езерото Младост, спортско – рекреативниот локалитет на реката Бабуна и реката Тополка. На овие излети и бивакувања извидниците совладуваат активности предвидени со Основната програма.
Учество на одредски акции
Нашиот одред во текот на целата календарска година учествува на одредски акции кои што ги организираат одреди во Македонија и надвор од неа. Редовно учествуваме на Развигорската колонија на ИПО “Галеб” од Скопје, потоа на Меморијалот “Марко Граорковски” во организација на ИПО “Јадран” од Скопје, потоа на “Средбата на помлади извидници – Калинка” во организација на ИО “Младост од Валандово”, средбите на извидници во организација на ИО “Гоце Делчев” од Св. Николе, средбите на извидници во организација на ИПО “Крсте Јон” од Струга, потоа “ЛОЛА” во организација на ИО “Лола” од Ниш, “Чика Драги” организиран од страна на ИО “Мија Станимировиќ” од Ниш, “Крцун” воорганизација на ИО “Космајски одред” од Младеновац, и други.
 
  Да го исчистиме Светот – Да ја исчистиме Македонија

Започнувајќи од 1995 година нашиот одред активно зема учество во организирањето на еколошката акција “Да го исчистиме Светот – Да ја исчистиме Македонија”.
На локално ниво активностите се одржуваат во централното градско подрачје со чистење на коритото на реката Вардар и спортско – рекреативниот локалитет езеро “Младост” и еколошки активности организирани во општината Чашка и ИЦ “Голозинци”
Како дополнување на активностите на локално ниво се организираат и еколошки рок концерт со учество на младински бендови.
Во оваа акција нашиот одред ги вклучува сите основни и средни училишта и голем број младински НВОи кои што се членки на Младинскиот сојуз на Велес.
                                                                                                                            <<< Претходна