Активности

Школа за водачи на патроли и јата

Со донесувањето на глобалната стратегија за обука на кадри во сојуз на извидници на Македонија, одредот започнува да ја организира републичката школа за водачи на патроли и јата “Зелениот Еди” која се одржува два пати во годината. Концепцијата на организирање на оваа школа ги запазува светските скаутски стандарди за обука на водачи. На истата како предавачи се појавуваат и обучени извидници од други национални сојузи.
Освен оваа одредот од самото формирање има организирано голем број школи во: Јасеново, Ораовдол, Бреза.
 
Новогодишен маскенбал
Советот на водачи по повод новогодишните празници редовно го организира новогодишниот маскенбал за своите членови.
Следна >>>                                                                                                          <<< Претходна