22 Седница на Старешинството на СИМ

До  членовите на Старешинство на СИМ,
–    Надзорен одбор на СИМ,
–    Управител на ИЗВИДНИК дооел,
–    Управен одбор на ИЦО  и
–    Началник на Биро на СИМ

ПОКАНА
Почитувани,
Ве поканувам да присуствувате на дваесет и вората седница на Старешинството на Сојуз на извидници на Македонија.
Седницата ќе се одржи на 03 март 2011 год. (сабота) со почеток во 12.00 часот, во просториите на Извиднички Одред „Димитар Влахов“ Велес. За работа на седницата го предлагам, следниот
ДНЕВЕН РЕД:
•    Усвојување на записници од 19 и 20 седница на Старешинство на СИМ
1.    Усвојување на завршна сметка за 2011 за СИМ
а.    Извештај од попис на основни средства и опрема за 2011 година
2.    Усвојување на Годишен извештај за работата и Завршна сметка на ИЗВИДНИК дооел Скопје во 2011 година
а.    Одлука за престанок на работа на поддружница КОТА 353
3.    Одлука за донесување на План за покривање  на долгови во 2012 година на СИМ и ИЗВИДНИК дооел
4.    Одлука за укинување на Правилник за работа на Извиднички центар Охрид
а.    Одлука за престанок на мандат на Управен одбор на Извиднички центар Охрид
5.    Формирање на работна група за подготовка на Правилник за работа на ИЗВИДНИК дооел
6.    Одлука за вршење на контролоа над работата на ИЗВИДНИК дооел
а.     Именување на контролор на ИЗВИДНИК дооел
7.    Тековни активности

Ве известувам дека на седницата на Старешинството поканети се да присуствувата и членовите на Управниот одбор, Надзорниот одбор и Управителот на ИЦО. Согласно темите на дневен ред Ве информирам дека седницата можно е да трае повеќе од 3 часа.

БИДИ ПОДГОТВЕН!

Старешинство на СИМ

Старешина,

  Диме Велев

Напишете коментар

Вашата е-маил адреса нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.