Пакет на упатства за планирање и реализирање на младински активности за меѓуетничка соработка

 

  1. Барање на сличности и откривање на различности
  2. Етикети
  3. Европска железница A LA CARTE
  4. И јас исто така
  5. Натпревар за евро смешки
  6. Почуствувај ја дискриминацијата
  7. Погоди кој доаѓа на вечера
  8. Први впечатоци
  9. Соништа
  10. Светла иднина

 

X