Четирите столба за заштита на природата

Како вовед…..
На 25та Светска скаутска конференција, Сер Питер Скот ги разработил основите на заштита на природата. Ги нарекол четири столба, а ги дефинирал како: ЕТИЧКИ, ЕСТЕТСКИ, НАУЧЕН И ЕКОНОМСКИ.  Сер Питер Скот ги истакнал секој од нив по важност  на следниот начин:


1. ЕТИЧКИ СТОЛБ – преку прашањето “Што е добро, а што е лошо“

2. ЕСТЕТСКИ СТОЛБ –  да ја чуваме природата преку која се освежува човечкиот дух

3. НАУЧЕН СТОЛБ – тоа е суровина за биологојата и глупаво е да го уништуваме

4. ЕКОНОМСКИ СТОЛБ – честопати опстанокот на видовите имаат краткорочен интерес (скоро секогаш долгорочните интереси се поважни) од упростениот пристап кои секогаш почива на стекнување на приход.

Напишете коментар

Вашата е-маил адреса нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.