ЛОКАЛНИ КООРДИНАТОРИ во Општина Чашка

Територијата на Општина Чашка е на површина од 825 км 2 на која се наоѓаат 42 населени места и тоа : Чашка, Војница, Раковец, Дреново, Отиштино, Бањица, Бусилци, Голозинци, Горно Врановци, Мелница, Лисиче , Ново Село, Крива Круша, Крајници, Еловец, Витанци, Горно Јаболчиште , Долно Јаболчиште, Извор , Долно Врановци, Оморани, Мартолци, Владиловци, Крнино, Попадија , Поменово, Степанци, Смиловци , Стари Град, Богомила,Капиново,Плевење, Бистрица, Теово,Согле, Ореше, Нежилово , Папрадиште, Црешнево ,Ораов дол , Габровник,Мокрени.

Преку директни средби со месното население се избраа локални координатори од населениете места со кои продолжува одредот да комуницира и биде во постојана комуникација се со цел да се помогне во локалната средина . Се мотивираат сите млади лица од населените места да бидат активни во комуникацијата со нас, и воедно придонесат кон задволување на потребите нивни и обезбедат активно учество во креирање на јавниот живот во локалната заедница.

Месните заедници преку своите активности ја запознаваат локалната самоуправа за своите приоритети и потреби, со што придонесуваат во креирањето на годишните пробрами за работа на локалната самоуправа.

Месни заедници и населени места кои ги опфаќаат:

  1. МЗ “Илинден”- Населба Чашка Николовски Ристе

2. МЗ “Керамидна” -Населба Чашка ,Крива Круша ,Ново Село Марјан Петровски

3 . МЗ “Чашка” -Село Чашка Васко Јанкуловски

4. МЗ “Раковец” -Раковец Ристовски Тале

5. МЗ “Еловец” –Еловец Џемази Ахмедов и Стојанче Стојановски

6. МЗ “Голозинци” -Голозинци Димовски Благојче

7 . МЗ “Мелница” -Мелница Имер Палановски

8 . МЗ “Лисиче” -Лисиче Љупче Николовски , Благоја Јанковски

9 . МЗ “Горно Врановци”- Горно Врановци Серафие Максудова

10. МЗ “Дреново”- Дреново Иле Миновски

11. МЗ “Горно Јаболчиште” -Горно Јаболчиште Фуат Садиков

12. МЗ “Долно Јаболчиште”- Долно Јаболчиште Салетин Имеров

13. МЗ “Отиштино” –Отиштино Азен Бишевац

14 .МЗ “Бањица” -Бањица Себахат Беќиров

15. МЗ “Војница”- Војница Сарагинов Никола

16 .МЗ “Крајници”- Крајници Зоран Костовски

17 .МЗ “Долно Врановци” -Долно Врановци, Врановски Анови Рабил Кадриов

18 .МЗ “Стари Град” -Село Стари Град, Населба Стари Град Трајче Тодоровски

19 .МЗ “Мартолци” -Мартолци, Плевење Орце Петрушевски

20 .МЗ “Согле” -Согле Јулијана Стошиќ

21 .МЗ “Бусилци” -Бусилци Садудин Арифов

22 .МЗ “Теово”- Теово ,Ораов Дол, Габровник Гоце Трајковски

23. МЗ “Мокрени”- Мокрени Алчев Боро

24 .МЗ “Оморани” -Населба В.Антевски ,Село Оморани Влатко Стевановски

25. МЗ “Бистрица” -Бистрица Гоце Станчев , Трајче Стаменковски

26 .МЗ “Богомила”- Богомила, Папрадиште ,Црешнево, Капиново Јовановски Влатко

27. МЗ “Ореше”- Ореше Ѓурчиновски Васко

28. МЗ “Нежилово” -Нежилово Димовски Славко , Живко Димовски

29 .МЗ “Извор” – Извор ,Степанци ,Смиловци, Крнино, Попадија ,Владиловци Марина Саздова

Проектот “Една , идеја, еден сон,- една цел“ е поддржан преку проектот “Правна помош и поддршка за зајкнување на капацитетите за застапување и одржливост на локални и граѓански организации“, финансиран од страна на Европската Унија.Напишете коментар

Вашата е-маил адреса нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.