Креативен камп за планирање и реализирање на младински активности за ЛАП

Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ Велес во перидот од 17 до 19.5.2019 год. во извидничкиот центар “Голозинци“ во истоименото место во Општина Чашка, го реализираше вториот едукативен камп во рамките на проектот “Една идеја, еден сон, една цел! “. На овој камп педесете учесници млади од Велес, Чашка и Виница преставени преку извидничкиот одред “Димитар Влахов“, извидничкиот одред “Армонија“ и иницијативата на млади за формирање на одред од Чашка, работеа на планирање и реалиизрање на младински активности за Локален Акционен План.

Покрај ова сите педесетина учесници во еден дел од кампот работеа
и активности за совладување на топографијата со што дополнително
ќе зголемуваат младинските активности. Предходно беа реализираниактивности на проектот како што се посета и организирани средби по месните заедници како и избор на локални координатори со кои ќе се комуницира и соработува при креирање
и реализирање на младински активности, а воедно е спроведена анкета преку анкетен прашалник за потребите на младите и нивната улога во Општина Чашка.

Долгогодишното функционирање на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ на територија на Општина Чашка преку извидничкиот центар во Голозици придонесува со користење на ови методологии за самоорганизирање на младински активности и зголемено учество на
младите во процесот на носење на одлуки како и зајакната соработка меѓу локалните власти и граѓанските организации.

Проектот е поддржан преку проектот “Правна помош и поддршка за зајкнување на капацитетите за застапување и одржливост на локални и граѓански организации“, финансиран од страна на Европската Унија.

Напишете коментар

Вашата е-маил адреса нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.