Средба во министерството за животна средина

Градоначалникот на Велес, г-дин Горан Петров, преставници на Одборот за спас од Топилницата и членови на Зелената коалиција на 30.10.2011 год. (недела) беа примени од страна на Министерот за животна средина и  просторно планирање Абдилаким Адеми. На средбата престгавниците од Велес го запознаа Министерот Адеми за еколошките состојби од 35 годишното работење на Топилницата и сите последици кои следеа од ...

Повеќе »

Проглас против Топилница

zelena koalicija

Зелената коалиција, во која што партиципира и извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес го донесува следниот П Р О Г Л А СНие жителите на  Велес, загрижени за состојбата во која се наоѓа нашиот град, жртвa на над 30 годишното уништување на животната средина во Велес, поради најавите за повторно рестартирање на Топилницата во Велес, ОБЈАВУВАМЕ:1.    Не се согласуваме со ...

Повеќе »

Општинска стратегија за комуникација

НВО Инфоцентарот и општина Велес го започнаа процесот на подготовка на првата стратегија за комуникација со јавноста на општина Велес и затоа во креирањето на  на стратешкиот комуникациски документ на општина Велес се вклучија и граѓанските асоцијации, меѓу кои и извидничкиот одред “Димитар Влахов“ со двајца преставници. Граѓанскиот сектор е исклучително значајна целна група и јавност за секоја  локална власт.  ...

Повеќе »

Есенско средување на извидничката просторија

belenje 4

  Како и секогаш, на почетокот на новата учебна година, членовите на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ вршат редовно средување на својата извидничка просторија, сместена во Домот на НВОи во Велес. На 6.10.2011 год. (четврток) се изврши целосно белење на просторијата и фарбање на целокупната дрвенарија во неа, а воедно  се  исчисти на целокупната опрема во канцеларијата. Членовите на нашиот одред ...

Повеќе »

Прием на новото членство во одред

За новите членови на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес кои доаѓаат од ООУ “Васил Главинов“ и ООУ “Св.Кирил и Методиј“ на 2.10.2011 год. (недела) беше организиран еднодневен излет со хајк во месноста Тополка –  Четврта воденица. На овој излет учество земаа 30 нови извидници, на кои во целост им беше презентирана младинската програма за  работа и тековните активности на ...

Повеќе »