Велешките извидници први во второто коло на Извидничка лига на СИМ

Во Катлановска Брезица во организација на извидничко  поре чанскиот одред “Јадран“  од Скопје и Сојуз н а извидници на Македонија од 20 до 22.4.2018 год. се одржа второто коло од извидничката лига во СИМ 2018 – “45 Меморијал Марко Граорковски“. Ова коло ги опфаќаше следните категории на членство: извидници (12-15 години), истражувачи  (16-18 години) и ровери (19 до 24 години). ...

Повеќе »

Велешките извидници на “Младинска академија – Цели за одржлив развој“

Во организација на Сојуз на извидници на Македонија во периодот од 4-9 април 2018 год. во извидничкиот центар “Охрид“ во Охрид се одржа “Младинската академија – Цели за одржлив развој“. На оваа Младинска академија во рамките на програмските активности се обработуваа следните темите од Целите за одржлив развој преку креативни работилници и активности, а тоа се следните работилници: – Добро ...

Повеќе »

Извидниците од Велес втори во истражувачи, по првото извидничко коло на СИМ

Во Прилеп во организација наизвидничкиот одред “Феникс“ и Сојуз на извидници на Македонија на 1.4.2018 год. (недела) се одржа првото коло од извидничката лига во СИМ 2018 – “Прилеп те повикува“. Ова коло ги опфаќаше сите категории на членство: развигорци (8-11 години), извидници (12-15 години), истражувачи  (16-18 години) и ровери (19 до 24 години). Учесници на првото коло од извидничката ...

Повеќе »

Проект “Младински еко-етно рурален туризам“

Здружение на граѓани Еколошко друштво АМБИЕНТАЛИСТИ с Горно Јаболчиште Чашка со партнерите Извиднички одред „ Димитар Влахов“ Велес и Младински форум Чашка започнуваме со реализација на проектот „ Младински еко-етно рурален туризам“.  Општа цел на проектот е зајакнување на влијанието на граѓанското општество во унапредувањето на односите во заедницата преку партиципативна демократија, промовирање на вредноста на заедничката одговорност за преземање ...

Повеќе »

Претставување на извидништвото од Велес пред АКСЕС програмата

Членовите на извидничкиот одред “Димитар Влахов“- Велес на  21.3.2018 год. (среда) организираа интерактивна  работилница со средношколците од Гимназијата “Кочо Рацин“ во Велес кој учествуваа во програмата АКСЕС, а тоа се средношколци кој ја изучува Американска култура. На оваа работилница учесниците на програмата беа запознаени со извидништвото  во светот, извиднштвото во Велес и Македонија, како да постават шатор, да врзат марама, ...

Повеќе »