21 година братско живеење

Пред дваесет и една година, на 7 март во 1998 година на свечената Академија одржана во Големата сала на Општина Велес, а по повод 45 годишнината на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес се изврши збратимувањето на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ со извидничкиот одред “Мија Станимировиќ“ од Ниш – Република Србија.  Во времето кога на овие простори дејствуваа деструктивни состојби ...

Повеќе »

Хајк до месноста Св.Илија

Остварувајќи ја годишната програма за работа на извиднички одред “Димитар Влахов“ – Велес на 2.3.2019 год. (сабота), членови на одредот реализираа хајк до врвот Св. Илија во близина на Велес, а воедно го посетија и црковниот комплекс Св.Илија место каде што нашиот одред реализира голем број на програмски активности.

Повеќе »

Телекомуникациската компанија оне.Вип со поддршка за извидниците во Велес и Македонија

Со Vip Combo Box уредите кои беа доделени во одредите ширум Македонија ќе се воспостави бесплатен интернет пристап за извидничките одреди ширум Македонија, со што ќе им се олесни организацијата и реализацијата на работните активности кои се дел од нивните годишни извиднички програми и планови. Воедно вакови уреди ќе бидат поставени и во извидничките домови кои ги поседуваат извидничките одреди ...

Повеќе »

Велешките здруженија разговараа како да дојдат до европските проекти

Во организација на Делегацијата на ЕУ на 28.2.2019 год. (четврток) во Општина Велес се орагнизираше средба со здруженијата на граѓани од Велес. Целта на овој процесот беше на мапирање и утврдување на реалните потреби и проблеми на граѓанските организации при аплицирањето и реализацијата на проекти финансирани од ЕУ. Модератор на средбата беше Зехра Качапор Џиќик, консултант ангажиран од Делегацијата на ...

Повеќе »

Извидниците од Велес учесници на завршниот настан за управување со општинските пари

Делеција на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес во состав Давид Темелковски и Иван Гушев на 22.02.2019 год. (петок) во просториите на општина Велес присуствуваа на презентирани наодите од осум месечното истражување спроведено од Центарот на активни граѓани АКТИВО, Велес, а чиј предмет на интерес е извршување на буџетите на општините од Вардарски плански регион во периодот од 2013 до ...

Повеќе »