Мисија

Мисија на извидничкото движење   МИСИЈАТА на Извидничкиот одред "Димитар Влахов" од Велес е да придонесе во образованието на младите луѓе низ систем на вредности засновани врз Извидничкиот Завет и Закони, да помогне во изградба на подобар свет, каде што луѓето се самоисполнети како индивидуи и имаат конструктивна улога во општеството.   ВИЗИЈА на извидничкото движење во Македонија е да ...

Повеќе »

Проекти

Проектни активности на извидничкиот одред “Димитар Влахов” од Велес со странски невладини организации и останати институции Од 1996 година одредот проектно соработува со странските фондации и институции: Институт за Трајни Заедници (ИТЗ) , Регионалниот Еколошки Центар (РЕЦ), Македонскиот Центар за Меѓународна Соработка (МЦМС), Фондација – Институт Отворено Општество Македонија (ФИООМ), Светска Банка, Амбасада на Кралството Норвешка, Европската скаутска фондација Агенција ...

Повеќе »

Активности

Давање на Завед Во месец ноември, Старешинството и Советот на водачи за своето ново членство организира давање на завет кои што се организира во извидничкиот центар “Голозинци” во Голозинци. Тука новото членство после тримесечниот подготвителен период и официјално се прима во редовите на извидничкиот одред “Димитар Влахов”         Средби на извидници Започнувајќи од 1974 година нашиот одред ги ...

Повеќе »

ИЦ Голозинци

Извиднички центар “Голозинци” Во април 1997 година извидничкиот одред “Димитар Влахов”  за остварување на сопствените програмски активности го формираше извидничкиот центар “Голозинци” во истоименото село, кои што се наоѓа во централна Македонија или 20 километри југозападно од Велес во општината Чашка. Истиот комуникациски е поврзан со автобуски и железнички превоз. Извидничкиот центар располага со цврст објект со 50 легла, кујна, ...

Повеќе »