Школа за водачи на патроли и јата „Зелениот Еди 11“

Извидничкиот одред  Димитар Влахов од Велес во периодот од 8 до 13 јануари 2008 година ќе ја реализира единаесетата Школа за водачи Зелениот Еди.  Сите дополнителни информации можете да ги добиете од елаборатот .     Елаборатот можете да го симнете тука  

Повеќе »

Активности

Илегалец Во месец мај и октомври советот на водачи на нашиот одред го организира извидничкото натпреварување познатот под името Илегалец. На ова извидничко натпреварување сите патроли поделени по категории се натпреваруваат во следните дисциплини: ориентација по план на град, сигнализација (семафор и морзе), прва помош, јазли, цртање на графички слики, пренесување на писмена, усмена и шифрирана порака. Сите патроли се ...

Повеќе »

Активности

Школа за водачи на патроли и јата Со донесувањето на глобалната стратегија за обука на кадри во сојуз на извидници на Македонија, одредот започнува да ја организира републичката школа за водачи на патроли и јата “Зелениот Еди” која се одржува два пати во годината. Концепцијата на организирање на оваа школа ги запазува светските скаутски стандарди за обука на водачи. На ...

Повеќе »