Крива Паланака: Р И О Н 2008

Сојузот на извидници на Македонија, во Крива Паланка, во селото Станци, го организираше редовниот Републичкиот Извиднички Ориентационен Натпревар (РИОН). РИОН се одржа во периодот од  24-26.10.2008 година. Организатор – домаќин беше ИО “Наум Наумовски – Борче“ од Крива Паланка. Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес зема учество со една патрола во машка конкуренција. Патролата  на нашиот одред го освои шестото ...

Повеќе »

Избран Началник на Биро на СИМ

На редовната седницата на Старешинството на СИМ, која се одржа на ден 25.10.2008 год. (сабота) во село Станци, Крива Паланка во периодот на одржувањето на овогодишниот Републички извиднички ориентационен натпревар (РИОН), Старешинството на СИМ донесе одлука да за Началник на Биро на СИМ  биде избран , Ивица Николиќ – Циви. Меѓу другото Старешинството на СИМ донесе одлука и за продолжување ...

Повеќе »

Извиднички репортер – ПОВТОРНО

Редакцијата на извидничката ревија “Извиднички репортер“ повторно започна да работи во рамките на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес. Главен и одговорен уредник на репортерот е именуван Влатко Влахчев. Во редакцијата се наоѓаат Диме, Златко, Марина, Горан, Виктор, Тоше, Баже…. Оваа група на велешки извидници  подготвувајќи ја нашата одредска ревија, повторно ќе работат на информирањето во рамките на Сојузот на ...

Повеќе »

ЛЕР на Општина Чашка

На 14.10.2008 год. (вторник) во Општина Чашка се одржа првата работилница за изработка на Стратешки план за Локален Економски Развој  (ЛЕР) наОпштина Чашка. На оваа работилница се разговараше за следното:   – Што е ЛЕР и неговите основи – SWOT анализа на општина Чашка – Дефинирање на Визија и стратешки приоритети на Општината. На оваа прва работилница од страна на извиднички ...

Повеќе »