Избран Началник на Биро на СИМ

На редовната седницата на Старешинството на СИМ, која се одржа на ден 25.10.2008 год. (сабота) во село Станци, Крива Паланка во периодот на одржувањето на овогодишниот Републички извиднички ориентационен натпревар (РИОН), Старешинството на СИМ донесе одлука да за Началник на Биро на СИМ  биде избран , Ивица Николиќ – Циви. Меѓу другото Старешинството на СИМ донесе одлука и за продолжување ...

Повеќе »

Извиднички репортер – ПОВТОРНО

Редакцијата на извидничката ревија “Извиднички репортер“ повторно започна да работи во рамките на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес. Главен и одговорен уредник на репортерот е именуван Влатко Влахчев. Во редакцијата се наоѓаат Диме, Златко, Марина, Горан, Виктор, Тоше, Баже…. Оваа група на велешки извидници  подготвувајќи ја нашата одредска ревија, повторно ќе работат на информирањето во рамките на Сојузот на ...

Повеќе »

ЛЕР на Општина Чашка

На 14.10.2008 год. (вторник) во Општина Чашка се одржа првата работилница за изработка на Стратешки план за Локален Економски Развој  (ЛЕР) наОпштина Чашка. На оваа работилница се разговараше за следното:   – Што е ЛЕР и неговите основи – SWOT анализа на општина Чашка – Дефинирање на Визија и стратешки приоритети на Општината. На оваа прва работилница од страна на извиднички ...

Повеќе »

Седница на оставки

Старешинството на Сојузот на извидници на  Македонија, на 12.10.2008 (недела) во Скопје ја одржа својата редовна седница со следниот дневен ред:  1. Извиднички центар Охрид 2. 10 Смотра на Сојуз на Извидници на Македонија 3. РИОН 2008 4. Биро на Сојуз на Извидници на Македонија 5. Собрание на СИМ 6. Разно

Повеќе »

The World Scout Jamboree on The Internet (JOTI)

The World Scout Jamboree on The Internet (JOTI) – Светско извидничко џамбори на интернет, е меѓународна извидничка средба на интернет која се одржува секоја година во третиот викенд во октомври. Тоа е официјана активност на Светската извидничка организација (WOSM). Во овој викенд се среќаваат илјадници извидници од целиот свет  кои меѓусебно комуницираат со помош на интернет, користејки ги сите достапни ...

Повеќе »