Фото Галерија

50 Years
21 Jamboree London 2007
Прослава по повод 55 години ИО Димитар Влахов
Протест кон Топилница
10 смотра на СИМ
23 средби на извидници
Деновите пред години